- Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) απένειμε στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2016

  • Posted on: 1 March 2018
  • By: admin

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) απένειμε στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2016 για το "Πρόγραμμα Συνεργασίας για την Εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας-Φίλοι του Κόσμου"!

Παραθέτουμε το σχετικό κείμενο στον σύνδεσμό εδώ