Επικοινωνία

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών στεγάζεται στο κτίριο της οδού Ιπποκράτους 7,  2ος όροφος, T.K. 106 79.

Κατά την περίοδο των εγγραφών η γραμματεία λειτουργεί καθημερινά, ώρες 9.00-15.00.

 

Τηλέφωνα:
210 3688270, 210 3688232, 210 3688263, 210 3688266,  210 3688267, 210 3688204

  

Fax: 210 – 3688285

Ε-mailsecr@didaskaleio.uoa.gr