Επικοινωνία

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών στεγάζεται στο κτίριο της οδού Ιπποκράτους 7

Κατά την περίοδο των εγγραφών η γραμματεία λειτουργεί καθημερινά, ώρες 9.00-15.00.

 

Ηλεκτρονική Σελίδα: www.didaskaleio.uoa.gr

Ε-mailsecr@didaskaleio.uoa.gr

Διεύθυνση: Ιπποκράτους 7, 2ος όροφος Αθήνα

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3688204, 210 3688262, 210 3688265,
210 3688266, 210 3688267, 210 3688245