Δίδακτρα

 

Για το έτος 2021-2022 τα δίδακτρα για τα γλωσσικά μαθήματα διαμορφώνονται ως εξής:

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                               300,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.                   330,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                      450,00 €  ανά γλώσσα

 

Ειδικά για τις τάξεις που οδηγούν στη λήψη διπλώματος στις γλώσσες:

Αγγλική:        FCELower   B2,  Advanced   C1,  Proficiency Β   C2

Γαλλική:        Dalf  C1,  Dalf   C2, Sorbonne C2

Γερμανική:  Zertifikat   B2, Zertifikat   C1, Zertifikat   C2 

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                                400,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.                    480,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                       580,00 €  ανά γλώσσα

 

 Ειδικά προγράμματα:

  • Φοιτητές Πανεπιστημίου Αθηνών                               200,00 €  ανά γλώσσα
  • Φοιτητές άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.                       250,00 €  ανά γλώσσα
  • Εργαζόμενοι και άλλοι ενδιαφερόμενοι                      350,00 €  ανά γλώσσα

Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής (e-banking) για όσους το επιθυμούν.

ALPHA BANK ΑΕ (Αριθ. Λογαρ. 802002001000227, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ)

IBANGR0301408020802002001000227

Δυνατότητα κατάθεσης διδάκτρων μέσω συσκευής POS και ηλεκτρονικής πληρωμής (e-banking) για όσους το επιθυμούν.

Τα δίδακτρα  δεν επιστρέφονται σε περίπτωση διακοπής φοίτησης ή μη παρακολούθησης

Καταβάλλονται με την εγγραφή του σπουδαστή και καλύπτουν όλο το διάστημα σπουδών

 

Όσοι εγγράφονται σε περισσότερες από μία γλώσσες δικαιούνται έκπτωση 20% για τις επιπλέον γλώσσες.