- ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΝΑΥΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

  • Posted on: 11 December 2017
  • By: admin
Ομιλία στην αγγλική γλώσσα με θέμα: "Οι ναυλώσεις (chartering) στην εμπορική ναυτιλία" την Παρασκευή 15-12-2017 και ώρα 18.00, στην αίθουσα 21( Ιπποκράτους 7, 2ος όροφος), στο πλαίσιο του Εργαστηρίου των Ναυτιλιακών (Maritime English). Ομιλητής: το μέλος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, πρώην πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού και Αρχιπλοίαρχος κ. Δήμος Μητσοκάλης. Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό στην αγγλική γλώσσα.